Imtaq Online

Kajian Agama Islam berdasarkan Al Qur'an

Al-Qur’an Adalah Carakaku

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang menger- jakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar” (QS Al-Israa’, 17:9) Manusia diciptakan untuk menemukan tujuan hidupnya. Dan bagi yang mau berfikir kenapa ia diciptakan, untuk siapa ia hidup, dan apakah tujuan hidup sebenarnya, Continue Reading

Mizaq : Janji dan Ijin Iman

Benarkah Iman Harus Ijin ? Sebagai orang muslim, kata Iman mungkin tidaklah asing di telinga kita. Iman berarti percaya. Dan konteksnya, kita percaya kepada Allah Tuhan kita, Rosul Allah, dan kepada firman Allah, yaitu Al-Qur’an, dalam arti mengaplikasikan isi Al-Qur’an di dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada firman Allah berarti percaya iman kepada Allah. Iman kepada Continue Reading

Muqoddimah

Introspeksi Dengan menyebut asma Allah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia, apa yang tidak kita ketahui. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, Rasulullah yang menuntun umat dari kegelapan menuju jalan yang benar. Sebagai muqoddimah, sejak terjadi perubahan besar di negeri jamrud khatulistiwa ini, yang dikenal dengan Continue Reading

Proses keimanan Menurut Al-Qur’an (4)

Orang yang telah sempurna imannya senantiasa mendapat kan ketenangan dalam jiwanya. Mereka selalu merasa puas saat dan setelah menghadap kepada Tuhan. Kondisi seperti itu membuat hidupnya serasa di surga, tempat mulia yang telah dijanjikan Allah Swt. bagi orang-orang mukmin di akhirat nanti. Di sanalah tempat kembali yang abadi. “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu Continue Reading

Adam Sebagai Kholifah

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (QS 2:29), yang artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikanNya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” Hal itu merupakan suatu kehendak, ketetapan dan keputusan Allah untuk menunjuk manusia sebagai khalifah di bumi ini yang memang telah Continue Reading

Proses Keimanan Menurut Al-Qur’an (3)

Contoh Pengakuan dan Persaksian Para shiddiqien adalah orang-orang yang membenarkan ajaran Al-Qur’an, dan menjadi saksi atas kebenaran ayat-ayat Al-Qur’an. “Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang Shiddiqien dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka Continue Reading

Apakah Sebenarnya Jin itu ? (4)

Oleh: Abi Mursalat “Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Katakanlah: “Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab itu masa yang panjang?” (QS 72:24-25) Bentuk kehidupan jahanam itu adalah rusaknya moral Continue Reading

Pernikahan Menurut Etika Islam

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS 30:21) Sudut pandang kebutuhan manusia termasuk di dalamnya mengembang biakkan diri manusia dalam bentuk Continue Reading